NAPUNI BATERIJE!

Kupi ENERGIZER proizvode u vrednosti od 500 dinara* pošalji BI broj sa računa na 4488 i možeš osvojiti neku od vrednih nagrada.

PRAVILA

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, број 129/04), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби („Службени гласник РС“, број 129/04) и Одлуке брoj 86/2020 заступника привредног друштва MERCATA VT DOO NOVI SAD, ул. Темеринска бр. 102, од дана 25.06.2020. године, донета су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
ДА НАПУНИШ БАТЕРИЈЕ

 

Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби и услугама под називом “ДА НАПУНИШ БАТЕРИЈЕ” (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.

I. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
MERCATA VT DOO NOVI SAD
Темеринска 102
матични број: 08762023, пиб: 101695403
законски заступници: Саша Глушац,  директор.

II. НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ
Дана 25.06.2020. године, Саша Глушац, директор,  за привредно друштво MERCATA VT DOO NOVI SAD, донео је Одлуку број 86/2020 да се организује наградна игра под називом “ДА НАПУНИШ БАТЕРИЈЕ”.

III.  НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА
Организује се наградна игра у роби.
Назив наградне игре је “ДА НАПУНИШ БАТЕРИЈЕ”.
Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у периоду од 01. до 30. септембра 2020. године.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача, у привредном друштву GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ул. Љешка бр. 1/3, матични број: 21348848 и маркетиншких агенција које је приређивач ангажовао у промоцији Наградне игре, запослених у продајним објектима који учествују у наградној игри, као и чланова њихових најужих породица (супружници, деца, те родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници).

Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).

Добитник награда које представљају путне аранжмане мора имати важећу путну исправу са датумом истека не краћим од 6 месеци од дана повратка са наградног путовања.

Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.

V. ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ
Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) која током периода трајања наградне игре у било којем малопродајном објекту који се налази у Републици Србији (без територије Косова и Метохије), остваре куповину “ENERGIZER” производа у минималној вредности од 499,99 динара.

 “ENERGIZER” производи чија куповина у минималној вредности од 499,00 динара, квалификује за учешће у овој наградној игри су:

 • ENERGIZER EVEREADY HD AA(4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA (4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA (4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA (2 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE C (2 KOM)
 • ENRGIZER ALKALINE D (2 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE 9V (1 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA (2 KOM)
 • ENERGIZER MAXIMUM AAA (2 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA 3+1(4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA 3+1 (4 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY R6 KG BLIST.4
 • ENERGIZER EVEREADY SHD AA(4 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY HD AAA(4 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY SHD AAA (4 KOM)
 • PUNJAC MINI+2xAA2000mAh
 • ENERGIZER LITIJUM CR2032 (1 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE A23/E23A(1 KOM)
 • PUNJAC MINI+2xAAA7850mAh
 • ENERGIZER PUNJAC BASE +4AA 1300mAh
 • PUNJIVA AA 2000mAh (4
 • PUNJIVA AA 2300mAh (2 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR2025 (1 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR2016 (1 KOM)
 • LAMPA PRIVEZAK+2xCR2016
 • LAMPA IMPACT RUBBER+2xAAA
 • 3LED HEADLIGHT LAMPA+3xAAA
 • LED LAMPA XFOCUS+1xA23
 • LED LAMPA XFOCUS+2xAA
 • LAMPA METAL+3xAAA
 • PUNJIVA AA 2400mAh (2 KOM)
 • LITIJUM ULTIMATE AA (2 KOM)
 • LITIJUM ULTIMATE AAA (2 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA (20 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA (20 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 1620 (1 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2450
 • ENERGIZER MAXIMUM AAA 3+1(4 KOM)
 • ENERGIZER MAXI.AL LR6 bl 3+1
 • LAMPA BOOK LIGHT+2xCR2032
 • PUNJAC UNIVERSAL AA/AAA/C/D/9V
 • PUNJIVA POWER PLUS C(2 KOM)
 • PUNJIVA POWER PLUS D(2 KOM)
 • PUNJIVA POWER PLUS 9V(1 KOM)
 • Lithium CR1632 PIP1
 • ENERGIZER PUNJAC PRO+4x2000mAhs
 • MAXIMUM AL.LR6 bl.4
 • ENERGIZER MAXIMUM AA (4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE N (1 KOM)
 • SILV.OXIDE CR377-376(bat.za sat)
 • ALKALINE 4LR44/A544 (2 KOM)
 • ENR 392-384 SILVER OXIDE bl.1
 • ENERGIZER LITIJUM CR1620
 • LITIJUM CR1632 (1 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 1220 (1 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY SHD C(2 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY SHD D(2 KOM)
 • ENERGIZER EVEREADY SHD 9V(1 KOM)
 • 3LED LAMPA METAL
 • ENERGIZER MAX.LR6G BL.4(91)
 • ENERGIZER MAX AAA (4 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA (8 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA (8 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AA BOX(24 KOM)
 • ENERGIZER ALKALINE AAA BOX(24 KOM)
 • ENERGIZER PAKET IV
 • PUNJIVA AAA 700mAh (2 KOM)
 • PUNJIVA AA 2000mAh (4 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2032 (2 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2025 (2
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2016 (2 KOM)
 • EVEREADY GOLD ALK. LR6 4/1
 • EVEREADY GOLD ALK. LR3 4/1
 • ENERGIZER ALKALINE AAA (16 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2025 (2 KOM)
 • ENERGIZER LITIJUM CR 2032 (2 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AA (2 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AA 3+1 (4 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AAA (2 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AAA 3+1(4 KOM)
 • LAMPA OLOVKA+2xAAA
 • ENERGIZER MAX AA (4 KOM)
 • ENERGIZER MAX AAA (10 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AA (4 KOM)
 • ENERGIZER MAX PLUS AAA (4 KOM)
 • MAX AA LR6 E91 4+2
 • ENR MAX AAALR03 E92 4+2
 • ENERGIZER MAX AA (10 KOM)
 • ENERGIZER MAX AAA (10 KOM)
 • LED LITE LAMPA
 • ENERGIZER MAX AAA (4 KOM)
 • ENERGIZER MAX AA (10 KOM)
 • ENERGIZER MAX AA 4+2 (6 KOM)
 • ENERGIZER MAX AAA 4+2 (6 KOM)
 • ENERGIZER ALKALNE AA (12)
 • ENERGIZER ALKALNE AAA (12)
 • ENERGIZER MAX ALK AA (2)
 • ENERGIZER MAX ALK AAA (2)
 • ENR LAMPA Masha&Bear Headlight
 • ENR LAMPA Masha&Bear

Учесници који изврше горе описану куповину на каси добијају фискални рачун  на којем се налази редни број фискалног рачуна тзв. БИ број.

Потрошач постаје учесник наградне игре слањем СМС поруке на четвороцифрени број 4488.

СМС порука се састоји из цифара које чине редни број фискалног рачуна тзв. БИ број, а који је купац добио након горе описане куповине.

(Нпр. Уколико је учесник након извршене горе описане куповине, добио фискални рачун са БИ бројем 123456, онда шаље СМС на број 4488 са текстом: 123456)

Број 4488 биће доступан за слање смс-а почев од 01. септембра 2020. године у 00:01 часова до 29 . септембра 2020. године у 23:59 часова.

СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, ВИП и Теленор мрежу (за кориснике МТС мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом, за кориснике Теленор мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом и за кориснике ВИП мобилне мреже: 3,48 рсд са ПДВ-ом).

Учесник је дужан да сачува и фискални рачун као доказ о куповини. 

Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на који начин се награде могу преузети) на интернет страници www.energizernagradjuje.rs

VI. ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА

  ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД  У РСД
  НАЗИВ НАГРАДЕ Укупан број награда ЦЕНА РСД комад   ЦЕНА  / тотал нето (РСД) Цена / тотал бруто са ПДВ-ом  РСД
ПРВА НЕДЕЉНА награда Nespresso KRUPS 4 7.993,33 РСД без ПДВ-а 31.973,33 без ПДВ-а 38.368,00 РСД са ПДВ-ом
ДРУГА НЕДЕЉНА награда   Бицикл ПОЛАР ПАЦИФИК 4 11.326,33 РСД без ПДВ-а 43.305,32 РСД без ПДВ-а 54.366,38 РСД са ПДВ-ом
ТРЕЋА НЕДЕЉНА награда   Сет путничких кофера 3/1 4 9.982,00 РСД без ПДВ-а 39.928,00 РСД без ПДВ-а 47.913,60 РСД са ПДВ-ом
ЧЕТВРТА НЕДЕЉНА награда   Energizer пуњач за батерије 20 999,00 РСД без ПДВ-а 19.980,00  РСД без ПДВ-а 23.976,00  РСД са  ПДВ-ом
ГЛАВНА награда Ваучер за путовање за две особе 1 90.000,00 РСД без ПДВ-а 90.000,00  РСД без ПДВ-а 90.000,00  РСД ослобођено од ПДВ-а
  НАГРАДЕ УКУПНО РСД   254.623,98  РСД  са ПДВ-ом
Добитни фонд чини роба и услуге. Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима. Добитни фонд се састоји од следећих награда:
 • 4 x Nespresso KRUPS апарат за кафу са сетом патрона.
 • 4 x Бицикл ПОЛАР ПАЦИФИК, црвене боје,
 • 4 x Сет путничких кофера 3/1, црне боје.
 • 1 x Ваучер за путовање за две особе у вредности од 90.000,00 динара. Ваучер се не може заменити за новац.
Ваучер за путовање који представља Главну награду добитник може искористити у периоду од уручења до 01.10.2021. године. VII. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници награда. ИЗВЛАЧЕЊЕ НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ Сви учесници који током једне недеље трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину у вредности од минимум 499,99 динара и буду послали СМС на број 4488 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника. Извлачење добитника  НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ награде биће вршено следећим данима током трајања наградне игре, и то:
 • 08.09.2020. године у 10:00ч (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 01.09. у 00:01ч до 07.08.2020. године у 23:59ч). Извлачиће се 8 добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ.
 • 15.09.2020. године у 10:00ч (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 08.09. у 00:00ч до 14.09.2020. године у 23:59ч). Извлачиће се 8 добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ.
 • 22.09.2020. године у 10:00ч (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 15.09. у 00:00ч до 21.09.2020. године у 23:59ч). Извлачиће се 8 добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ.
 • 29.09.2020. године у 10:00ч (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 22.09. у 00:00ч до 28.09.2020. године у 23:59ч). Извлачиће се 8 добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ.
Биће извучено укупно 32 добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ. Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ више пута. Добитник НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ награде не може бити добитник ГЛАВНЕ награде. Објављивање добитника НЕДЕЉНЕ НАГРАДЕ биће вршено на интернет страни www.energizernagradjuje.rs  најкасније у року од 3 дана од дана извлачења добитника награда. ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНЕ НАГРАДЕ Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину у вредности од минимум 499,99 динара и буду послали СМС на број 4488 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника. Извлачење добитника  ГЛАВНИХ награде биће вршено:
 • 30.09.2020. године 10:00 часова (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 01.09. у 00:01ч до 29.09.2020. године у 23:59ч).
Биће извучено укупно 1 добитника главне награде. Добитник ГЛАВНЕ награде не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде. Објављивање добитника ГЛАВНЕ НАГРАДЕ биће вршено на интернет страни www.energizernagradjuje.rs  најкасније у року од 3 дана од дана извлачења добитника награда. Извлачење и утврђивање резервних добитника награде Биће извучена по пет резервних добитника за НЕДЕЉНЕ и ГЛАВНУ награде. Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног овим правилима. Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима. Трећи резервни добитник је учесник који је извучен следећи након друго извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник и друго извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима. Четврти резервни добитник је учесник који је извучен следећи након треће извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник, друго извучени резервни добитник и треће извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима. Пети резервни добитник је учесник који је извучен следећи након четвртог извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник, друго извучени резервни добитник, треће извучени резервни добитник и четврто извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима. VIII. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и  адресу, те назив и вредност награде добитника. Записник потписују сви чланови комисије. Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:
 • Ивана Вранеш, члан
 • Владимир Грчевски, председник и
 • Горан Орловић, члан.
IX. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страни www.energizernagradjuje.rs X. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ГЛАВНОЈ И НЕДЕЉНОЈ НАГРАДИ Приређивач ће добитника обавестити позивањем наведеног броја мобилног телефона минимум два узастопна дана за редом у различито време, а уколико се добитник не јави на телефонски позив приређивача, приређивач ће му послати смс којим ће га обавестити да је добитник награде у овој наградној игри и позвати га да се јави најкасније у року од 5 радних дана од дана пријема смс-а, на телефон приређивача на број 0117706275  у времену од 09:00 до 17:00 часова, од понедељка до петка, осим у време државних празника, и овлашћеном лицу Приређивача саопшти своје име и презиме, адресу пребивалишта, контакт телефон, те достави фискални рачун са исечком за процес валидације. Уколико се добитник награде не јави приређивачу у остављеном року, губи право на награду, која ће бити додељена резервном добитнику, као што је објашњено у Параграфу VII ових Правила. Главнa наградa ће бити уручена најкасније до 30.10.2020. године,  на адреси у Републици Србији коју ће добитник навести приликом обавештења о награди. Приређивач ће добитнику о свом трошку обезбедити превоз награда на жељену адресу у Републици Србији (без територије Косова и Метохије). Добитник је дужан да на дан достављања награде у периоду од 08-17ч буде лично присутан на назначеној адреси или да обезбеди присуство лица овлашћеног специјалним пуномоћјем за преузимање награде. Уколико добитник не испуни горе означене обавезе, те стога му не буде могуће уручити награду, исти губи право на награду и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику. При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним овереним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима. Освојене награде добитници код приређивача не могу заменити за новчану противредност нити за било коју другу награду. Добитник награде мора најкасније приликом преузимања награде да достави приређивачу фискални рачун и исечак са јединственим кодом као доказ куповине. У случају да се приређивач одлучи да организује свечаност за доделу награде исти не сноси трошкове превоза или путовања добитника који се односе на његово присуство на горе описаној свечаности. Након преузимања награде која представља путни аранжман добитник је дужан да у року од 15 дана приступи у пословне просторије туристичке агенције „Sat Travel d.o.o“ у Београду, ул. Курсулина бр. 29 или да их контактира путем телефона позивањем броја +381114020520 или +381694020520, како би се извршила активација путног ваучера и резервација туристичког аранжмана за пут у складу са наградом коју је добитник освојио. XI. НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ Правила игре биће објављена у дневном листу „Danas“ који се дистрибуира на територији целе Србије и на интернет страници  www.energizernagradjuje.rs  најмање 8 дана пре отпочињања наградне игре и о томе ће приређивач обавестити Управу за игре на срећу у року од три дана од дана објављивања. XII. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе. Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда. XIII. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа. Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила. Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI, те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац. XIV.  САГЛАСНОСТ Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим да добитник награде такође пристаје:
 • да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе приређивања наградне игре сходно одредби из члана 12. у вези са чл. 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018),
 • да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у циљу испуњења обавеза од стране приређивача које су прописане одедбама из чланова 108. и 110. Закона о играма на срећу, а све у складу са одредбом из члана 12. У вези са чл. 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018),
 • да се његови лични подаци: име, презиме, слика и видео материјал, могу од стране приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде, а искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре сходно одредби из чл 12. у вези са чл. 23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). Овде наведени подаци се могу јавно објавити искључиво уз претходни пристанак путем писане изјаве и то сходно одредби из чл. 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). Пристанак за обраду података се може опозвати у сваком тренутку достављањем писаног обавештења Приређивачу на његову адресу седишта.
XV. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према приређивачу. Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима. XVI. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда, туристичкој агенцији и представницима робних марки додељених материјалних производа. Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), који насталу као последица учестовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети. XVII. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана. XVIII. ТРОШКОВИ Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач. XIX. ОБЈАВЉИВАЊЕ Правила наградне игре биће депонована код приређивача. По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о резултатима наградне игре са подацима о: – фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности; – добитницима. XX. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА У случају спора надлежан је месно надлежан суд у Београду. XXI. СТУПАЊЕ НА СНАГУ Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија. у Новом Саду, дана 25.06.2020.године